உத‌வி

உத‌வி

அடடா தமிழ் வலைப்பதிவு சேவை – தளத்திற்கான உதவிகள் பெறும்/ கொடுக்கும் த‌ள‌மாக‌ அட‌டா உத‌வி த‌ள‌ம் உருவாக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

http://adadaa.com/support/

உங்க‌ள் வ‌லைப்ப‌திவிற்கு தேவையான‌ அடைப்ப‌ல‌கைக‌ள் [Themes], Plugins என்று அனைத்து உத‌விக‌ளையும் இங்கே கோர‌லாம். உங்க‌ளுக்கு விருப்ப‌மான‌ ஒரு அடைப்ப‌லகை/ Plugins அட‌டா இல் இல்லை, ஆனால் இணைய‌த்தில் வேறு இட‌த்தில் இருக்கிற‌து என்று தெரிய‌ப்ப‌டுத்தினால், அதை உங்க‌ளுக்காக‌ பெற்றுத்த‌ர‌ முய‌ற்சிசெய்வோம்.

எனக்கும் ஒரு இலவச தமிழ்ப்பதிவு

Tags: